Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Broderad Broderad

En profet  gör en noggrann analys av sin samtid och visar, utifrån sin djupa religiösa övertygelse, på möjliga vägar till en fredlig utveckling. I denna bemärkelse är Lars Ingelstam en profet i vår samtid.

Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad
Broderad Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Sommarklänning

Lars är en profet

" 26 juni 2017 — 08:00   -   Sneakers Dd274579 Star Star Sneakers Big Black Dd274579 Black Sneakers Big qRSxpna7q
Broderad Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad

En profet  gör en noggrann analys av sin samtid och visar, utifrån sin djupa religiösa övertygelse, på möjliga vägar till en fredlig utveckling. I denna bemärkelse är Lars Ingelstam en profet i vår samtid. I sin nya bok ”Grannlaga” gör han en kritisk granskning av svensk säkerhetspolitik i förhållande till vårt grannland Ryssland. I utredningens form konkretiserar och förklarar han det återkommande politiska löftet om Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Broderad Broderad”en bred satsning på avspänningsåtgärder”.

Lars Ingelstam är professor emeritus i matematik och framtidsstudier vilket avspeglar sig i hans grundliga sätt att bearbeta alla aspekter av relationen till Ryssland. Denna relation som utgör en av Sveriges största säkerhetspolitiska utmaningar. Han byter fokus i den säkerhetspolitiska debatten från den alltmer ökande och ensidiga satsningen på militärt försvar till en långsiktigt baserad insats för mänsklig säkerhet.

Ingelstams engagemang i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor är en del i hans mångåriga arbete för att synliggöra förhållandet mellan fred och utveckling. I detta perspektiv utgör Ukrainakrisen en vändpunkt. Utredningen ”Grannlaga” visar hur Sveriges – liksom EU:s, USA:s och Natos relationer med Ryssland allt sedan dess kan beskrivas som problematiska. Det pågående fredsarbetet har skadats av misstroendet mot Ryssland och kontakten med ryssarna har försvagats. Många kontakter som skulle fungera förtroendeskapande och bidra till avspänning, fred och en demokratisk utveckling i Europa har minskat eller upphört.Scholl Unisex grey Sportskor Walkingskor 37 New Sprinter Black Grå amp; Sneakers Skor gwgHpqr

Militära övningar i Östersjöområdet har sedan Ukrainakrisen blivit allt vanligare, mer omfattande och fått allt mer publicitet under denna period. Man kan nog säga att militärövningen Aurora, som kommer att genomföras i september detta år, utgör kulmen på denna upptrappning. Då kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för ett krig – detta som en konsekvens av värdlandsavtalet mellan Nato och Sverige. Till en kostnad av 583 miljoner kommer 20 000 soldater att delta, inklusive ett amerikanskt stridsvagnsförband. Denna försämring av säkerhetsläget och av våra relationer med Ryssland utgör ett av motiven för Ingelstams utredning.

Lars Ingelstams utredning visar med imponerande noggrannhet hur den 200-åriga period av fred som Sverige åtnjutit inte är en slump. Snarare är den ett resultat av såväl diplomatiska ansträngningar som handel och investeringar, utvecklingssamarbete och kontakter folk– till folk och samhälle – till samhälle.

Från 1990-talets början hade bistånd och utvecklingssamarbete en betydande roll. Tyvärr fick denna positiva utveckling ett tämligen abrupt slut 2007, som ett resultat av förändrade riktlinjer för Sida och av att Rysslands utveckling mot demokrati och marknadsekonomi mattades av. I flera avsnitt i utredningen återkommer exempel på försämrade möjligheter till utvecklat samarbete inom pågående projekt. Den ryska presidentens makt konsoliderades och de auktoritära dragen förstärktes. Sveriges regering drog tillbaka pågående projekt i Ryssland och motiverade detta med att vårt bistånd istället skulle prioritera fattigdomsmål och att antalet mottagarländer skulle minskas.

Skor New Grå 44 Scholl Black Sneakers Walkingskor amp; Sportskor Unisex grey Sprinter WIxApqd

Utredningen visar på möjligheter till fördjupning och förståelse mellan Ryssland och Sverige. Den hävdar också att den militära förmågan tillmäts en allt för stor betydelse och att de militära anslagen är oproportionerligt stora i relation till det fredsförebyggande arbetet som kan bidra till ökad säkerhet. Ingelstam föreslår flera konkreta åtgärder: Sverige bör inte delta i en Nato-ledd opinionsbevakning riktad mot Ryssland. Sverige bör, i bilaterala förhandlingar, motarbeta den kontraproduktiva lagstiftningen om ”utländska agenter”. Sverige ska på sikt skapa visumfrihet för resor mellan våra länder.

Både vad det gäller handel, forskningssamarbete och vänortsuppbyggnad visar utredningen hur ett ömsesidigt beroende mellan stater och folk skapar förutsättningar för fred. Samtidigt varnar Ingelstam för tron på att om vi bara visar oss ”allmänt bussiga” mot Ryssland så kommer den ryska regimen att dra ned den militära hotnivån. Så är det naturligtvis inte. Samtidigt konstateras i utredningen att de fördjupade relationer som utvecklats till exempel  inom EU och mellan de nordiska länderna New grey Sprinter Grå Unisex Black amp; Walkingskor Sneakers Sportskor 46 Scholl Skor twSqRdwhar skapat relationer där en militär konfrontation framstår som otänkbar.

Grannlaga är en faktaspäckad och informativ utredning som visar på de många vägar till avspänningsåtgärder som funnits och finns i relationerna mellan Sverige och Ryssland. Den avslöjar den kraftmätning mellan stormaktsimperier som vi håller på att dras in i och föreslår en alternativ säkerhetspolitik grundad i en långsiktigt hållbar syn på mänsklig säkerhet. ”Grannlaga” är en nödvändig byggsten för att stärka folkopinionen för fred och säkerhet.

 

Fotnot

Scholl wine amp; Unisex 39 Sneakers New Sprinter Black Sportskor Löparskor Skor Grå wrRqgwx

För den som vill fördjupa sig i Ingelstams perspektiv på svensk säkerhetspolitik rekommenderar jag läsning av hans texter: om vapen och vapenexport i studien ”Vapen i Sverige och världen”(2012), ”Fred säkerhet försvarBroderad Broderad Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad”(tillsammans med Anders Mellbourn 2014), ”Sverige, Nato och säkerheten” (Hans Blix m fl.), den senare en en oberoende Natoutredning som Pierre Schori och Stina Oscarsson tog initiativ till, med Lars Ingelstam som huvudsekreterare. ”Grannlaga” (2017).

Black Scholl Sneakers Unisex Sprinter wine Skor 46 amp; Grå New Sportskor Löparskor BEEqrO

1 kommentar på “Lars är en profet

 1. Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning
  Torgny Rabe skriver:
  Tofflor Adidas 2 Speed Adidas End Adidas Tofflor End 2 Tofflor Speed YxgqwOZ Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad

  ”Det pågående fredsarbetet har skadats av misstroendet” mot eller från Ryssland?
  En NATO-utredning initierat av KGB-agenten
  Pierre Schori kan väl knappast tas på allvar?
  Mvh, Torgny Rabe

 2. Coq För Sportif Le Från Herrar Vita Sneakers w8XqzgP
Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad w1gxw Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad w1gxw
Coq Vita Sneakers För Herrar Från Sportif Le qxXC4wx7Z

Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad w1gxw

Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Broderad Broderad Sommarklänning Sommarklänning Broderad Sommarklänning Broderad
Herrar Vita Sportif Le Från Sneakers För Coq SwPEqaT
© Dagens Seglora   |   [email protected]   |   Chefredaktör och ansvarig utgivare: Görel Byström Janarv
Dagens Seglora 1.6 WordPress Theme av Dunderdandy webbdesign